KOLEKCE KLER 2023 / 2024 - LOOKBOOK

KOLEKCE KLER 2023 / 2024 - LOOKBOOK

Záruční doba

Ze zákona výrobce poskytuje 24 měsíční záruku od data prodeje. 

Kupující se zavazuje používat zakoupené zboží v souladu s účelem, ke kterému je určeno. 

Podrobné záruční podmínky jsou vždy upřesněny při prodeji konkrétního zboží.